Apotheker helpt bij het oplossen van geneesmiddelentekorten – Apotheek St. Andreas – Velden

Apotheek St. Andreas

Kloosterstraat 18 5941 ET Velden Tel:077 4723145

Apotheker helpt bij het oplossen van geneesmiddelentekorten

De apothekers in Nederland helpen bij het oplossen van de problematiek van de geneesmiddelentekorten. In 2023 waren er 2292 geneesmiddelen niet op voorraad, tegenover 1514 in 2022. Zo’n 5 van de 13 miljoen medicijngebruikers in Nederland zijn geconfronteerd met de gevolgen van tekorten. Uit cijfers van KNMP Farmanco blijkt dat de gemiddelde duur van een geneesmiddeltekort in 2023 107 dagen is.

Ook bij Apotheek St. Andreas in Velden is dit aan de orde. Apotheker Frans-Peter Baalman: “Wij staan voor goede farmaceutische zorg. We doen er alles aan om voor patiënten goede oplossingen te bedenken. Zo bieden we soms een ander merk, al dan niet met dezelfde sterkte of vorm, aan. Of een zogeheten therapeutisch alternatief – een ander middel voor dezelfde aandoening – dat in sommige gevallen minder goed werkt, meer bijwerkingen kent of duurder is. Importeren en bereiden zijn ook oplossingsrichtingen.”

Vele patiëntengroepen zijn in 2023 geraakt door de geneesmiddelentekorten. Mensen die kampen met angst, spanning en slapeloosheid hebben ervaren dat middelen als diazepam en temazepam niet beschikbaar waren. Gedwongen wisselingen geven veel onrust. Ook bij het voorkomen of behandelen van pijn op de borst bij hartklachten was er, door het niet beschikbaar zijn van vaak voorgeschreven middelen, een ongewenste situatie. Infecties waren lastig te bestrijden door een tekort aan diverse antibiotica. Door verhoogde vraag zijn bepaalde antibiotica ook in 2024 niet voorradig.

Oplossingen

Los van de praktische oplossingen die apothekers in de dagelijkse praktijk aanreiken, staat de apothekersorganisatie KNMP bestuurlijk een aantal maatregelen voor. Aris Prins, voorzitter van de KNMP: “We pleiten al langere tijd voor een aanpassing van het preferentiebeleid. Gelukkig is de politiek het steeds vaker met ons eens, zie de verschillende verkiezingsprogramma’s. Een modernisering van het preferentiebeleid, door de markt meer ruimte te geven, helpt deze problematiek te verlichten”, aldus Prins.

Apotheker Baalman:Naast een aanpassing van het preferentiebeleid pleiten we voor aanvullende maatregelen. Denk daarbij aan  de productie van geneesmiddelen dichterbij huis.”

Geneesmiddelentekorten ontstaan door problemen met productie, distributie en kwaliteit. Ook zijn economische redenen aan de orde. Zodra de productie na een tekort weer op gang komt, staat Nederland vaak achteraan de rij. Ons land is door de lage prijzen voor fabrikanten en het beperkte inwoneraantal geen aantrekkelijk afzetgebied.

KNMP Farmanco

Voor de apothekersorganisatie brengt KNMP Farmanco de geneesmiddelentekorten in kaart. Indien een geneesmiddel landelijk niet verkrijgbaar is, gedurende minimaal 14 dagen, noteert KNMP Farmanco een nieuw tekort voor het jaarlijkse overzicht. Meldingen door apothekers worden geverifieerd bij de fabrikanten. Farmanco houdt al 20 jaar statistieken bij over geneesmiddelentekorten in Nederland.

Publicatiedatum: 25-01-2024


Terug naar overzicht